Contact

C

Editorial Team of Kultura i Wychowanie periodical
University of Humanities and Economics in Lodz
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26
e-mail: kulturaiwychowanie@ahe.lodz.pl
www.pedagogika.pl

University of Humanities and Economics in Lodz Printing House
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26
tel. +42 63 15 908
wydawnictwo@ahe.lodz.pl