Bieżący numer

B

Pobierz bieżący numer 1(23)/2023

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY NAUKOWE


Jan Czechowski
https://orcid.org/0000-0001-8449-8931

Alternatywne nauczanie we współczesnym modelu edukacji
https://doi.org/10.25312/2083-2923.23_01jcz


Marta Dłużewska
https://orcid.org/0009-0006-9636-8118

Plastyka. Niepotrzebny przedmiot?
https://doi.org/10.25312/2083-2923.23_02md


Katarzyna Miłek
https://orcid.org/0000-0003-4603-4604

Honorata Marmurowicz
https://orcid.org/0009-0009-0093-5870

Kształtowanie kompetencji językowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
https://doi.org/10.25312/2083-2923.23_03kmhm


Adrianna Nowicka
https://orcid.org/0009-0004-2982-588X

Zróżnicowanie funkcjonalne pacjentów z afazją z perspektywy logopedy – analiza porównawcza trzech przypadków
https://doi.org/10.25312/2083-2923.23_04an


Piotr Klimczyk
https://orcid.org/0000-0002-3137-4211

Refleksje nad postrzeganiem charakteru gier wideo, esportu i ich możliwych zagrożeń w kontekście akademickich i potocznych rozważań
https://doi.org/10.25312/2083-2923.23_05pk


Przemysław Mateusz Winniak
https://orcid.org/0000-0002-4741-9648

Męskość na Instagramie na przykładzie grupy „kato_single”
https://doi.org/10.25312/2083-2923.23_06pmw


Michal Franko
https://orcid.org/0000-0001-5236-1412

Teaching and Erudition in the Environment of Lowland Slovaks
https://doi.org/10.25312/2083-2923.23_07mfr


Marzena Fornal
https://orcid.org/0000-0002-0263-9081

Czy istnieją czynności umysłu, których nie można reprezentować za pomocą maszyn Turinga?
https://doi.org/10.25312/2083-2923.23_08mfo


Dawid Góras
https://orcid.org/0000-0002-6191-3968

Grająca prawda i metaforyczna referencja: kwestia dzieła literackiego u Hansa-Georga Gadamera i Paula Ricoeura
https://doi.org/10.25312/2083-2923.23_09dg


RECENZJE


Aleksandra Brzostowicz
https://orcid.org/0009-0007-4224-5208

Recenzja zbioru artykułów zatytułowanego Oblicza antybohatera pod redakcją Michała Januszkiewicza oraz Alicji Müller, Instytut Literatury, Kraków 2021
https://doi.org/10.25312/2083-2923.23_11ab


Olena Dubchak
https://orcid.org/0009-0003-2558-7610

Recenzja książki „Czyje lęki? Czyja nauka? Struktury wiedzy wobec kontrowersji naukowo-społecznych” autorstwa Andrzeja W. Nowaka, Krzysztofa Abriszewskiego, Michała Wróblewskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016
https://doi.org/10.25312/2083-2923.23_10od